Bansträckning

OBS! Banorna kommer i år att få en något justerad dragning (i stora drag dock samma banor som tidigare). Delvis ny info kommer att publiceras senare på denna sida. Den korta banan blir ca 11,5 km istället för 12,5 km. Den långa banan liksom tidigare exakt så lång som en halvmara ska vara. I väntan på slutgiltig ny bankarta, se denna länk över banan (zooma ut för att se hela bansträckningen): https://kartor.eniro.se/m/ArTRE

Banorna går mestadels på antingen asfalterade gång/cykelvägar eller grusbelagda gångvägar/motionsspår. På en del sträckor nyttjas lågtrafikerade lokalgator. Större gator och vägar korsas alltid planskilt. Dock finns en del korsningspunkter där banan korsar mindre bilvägar i plan, iaktta försiktighet vid dessa. Vid en del av dessa passager finns funktionärer.

21,1 km

Den första milen av banan går genom de södra delarna av Varberg. Man springer genom bostadsområdena Breared och Södra Näs, längs kusten vid Apelviken och vidare ut på udden förbi Subbe fyr, det kända Kusthotellet, upp på Hästhagaberget med sin fina utsikt, genom bostadsområdet Sörse och parken/stadsskogen Påskbergsskogen. Efter 11,6 km passerar man tävlingscentrum.

Den resterande knappa milen går genom de mer norra och östra delarna av Varberg, bland annat genom stadsskogen Furubergsskogen, bostadsområdet Håsten, stadsskogarna Brunnsbergsskogen och Håstensskogen, bostadsområdena Karlberg och Vallinsområdet.

Banan har kontrollmätts av certifierad bankontrollant/förbundsmätare och är certifierad enligt nationella standarder för långlopp. Banan är exakt 21097,5 meter, vilket är exakt den längd ett halvmarathon ska ha.

11,5 km

11,5 km banan går gemensamt med 21,1 km-banan hela vägen fram till passagen av tävlingscentrum, där dessa har målgång. Var uppmärksam på när banorna delar sig. Det kommer vara tydligt skyltat och där finns funktionärer.

Banan har kontrollmätts av certifierad bankontrollant/förbundsmätare och är certifierad enligt nationella standarder för långlopp. Banan nyttjar samma start och mål som halvmaran och är exakt X meter (mer info kommer efter ny banmätning).

Karta över banan med kilometermarkeringar:

(OBS! Delvis inaktuell, ny karta kommer) Klicka på kartan för att se den högupplöst (19MB)

Banprofil:

(delvis inaktuella, nya profiler kommer) Klicka på banprofilerna för att se dem större.

 

Film från överflygning av banan i området vis Subbe fyr: Youtube

 

Foton från banan:

Här nedan återfinns ett urval av fotona längs banan. Många fler hittar du i här i fotoalbumet.