Bansträckning

OBS! Banorna kommer även i år (2022) liksom förra året att få en något justerad dragning jämfört med tidigare år, i stora drag dock samma sträckning som tidigare. Ny info har nu publicerats på denna sida, dock kommer vissa uppgifter inte att uppdateras förrän under sommaren 2022, såsom banprofil och uppdatering av de foton längs bansträckan som berörs. Den korta banan är 11,5 km istället för som tidigare 12,5 km. Den långa banan liksom tidigare exakt så lång som en halvmara ska vara (21097,5 m).

Banorna går mestadels på antingen asfalterade gång/cykelvägar eller grusbelagda gångvägar/motionsspår. På en del sträckor nyttjas lågtrafikerade lokalgator. Större gator och vägar korsas alltid planskilt. Dock finns en del korsningspunkter där banan korsar mindre bilvägar i plan, iaktta försiktighet vid dessa. Vid en del av dessa passager finns funktionärer.

21,1 km

Den första milen av banan går genom de södra delarna av Varberg. Man springer genom bostadsområdena Breared och Södra Näs, längs kusten vid Apelviken och vidare ut på udden förbi Subbe fyr, det kända Kusthotellet, upp på Hästhagaberget med sin fina utsikt, genom bostadsområdet Sörse och parken/stadsskogen Påskbergsskogen. Efter 11,6 km passerar man tävlingscentrum.

Den resterande knappa milen går genom de mer norra och östra delarna av Varberg, bland annat genom stadsskogen Furubergsskogen, bostadsområdet Håsten, stadsskogarna Brunnsbergsskogen och Håstensskogen, bostadsområdena Karlberg och Vallinsområdet.

Banan har kontrollmätts av certifierad bankontrollant/förbundsmätare och är certifierad enligt nationella standarder för långlopp. Banan är exakt 21097,5 meter, vilket är exakt den längd ett halvmarathon ska ha.

11,5 km

11,5 km banan går gemensamt med 21,1 km-banan hela vägen fram till passagen av tävlingscentrum, där målgång sker för denna kortare bana. Var uppmärksam på när banorna delar sig. Det kommer vara tydligt skyltat.

Banan har kontrollmätts av certifierad bankontrollant/förbundsmätare och är certifierad enligt nationella standarder för långlopp. Banan nyttjar samma start och mål som halvmaran och är exakt 11555 meter.

Karta över banan med kilometermarkeringar:

Klicka på kartan för att se den högupplöst (22 MB)

Banprofil:

(avser den tidigare bansträckan, som dock till största delen fortsatt stämmer med den nuvarande, nya profiler kommer under sommaren 2022) Klicka på banprofilerna för att se dem större.

 

Film från överflygning av banan i området vid Subbe fyr: Youtube

 

Foton från banan:

Här nedan återfinns ett urval av fotona längs banan. Många fler hittar du i här i fotoalbumet.

OBS! Några enstaka foton stämmer ej längre eftersom bansträckningen år 2021 och 2022 har ändrats till vissa mindre delar. Berörda foton kommer att plockas bort och ersättas av nya under sommaren 2022.