ANMÄLAN STÄNGD

Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen på tävlingscentrum från kl. 09:00 och fram till kl. 10:30. Start kl. 11:00. Mer info på sidan Inbjudan/PM. Välkomna!