BANSTRÄCKNING
• Film - Överflygning över området vid Subbe Fyr
Inspireras av den fina bansträckan genom att titta på filmen:

Överflygning (länk till Youtube)
• Bilder längs bansträckan
Klicka här för att komma till bilderna längs bansträckan.
• Allmän info
Banorna går mestadels på antingen asfalterade gång/cykelvägar eller grusbelagda gångvägar/motionsspår. På en del sträckor nyttjas lågtrafikerade lokalgator. Större gator och vägar korsas alltid planskilt. Dock finns en del korsningspunkter där banan korsar mindre bilvägar i plan, iaktta försiktighet vid dessa. Vid en del av dessa passager finns funktionärer.
• Vätskestationer
Vätskestationer med vatten och sportdryck finns på dessa platser:

Efter 5,8 km strax norr om stranden i Apelviken (för 21,1 och 12,5 km)
Efter 11,6 km vid passage av Friskusstugan (för 21,1 km)
Efter 16,7 km strax väster om Håstensskolan (för 21,1 km)
Efter målgång vid Friskusstugan (för 21,1 och 12,5 km)
• 21,1 km Herr / Dam
Start vid Friskusstugan, belägen i östra delen av Varbergs tätort. Den första milen av banan går genom de södra delarna av Varberg, bland annat genom bostadsområdena Breared och Södra Näs, längs kusten vid Apelviken, förbi den fina Subbe fyr, det kända Kusthotellet, Hästhagaberget med sin fina utsikt, bostadsområdet Sörse och parken/stadsskogen Påskbergsskogen. Efter 11,6 km passerar man tävlingscentrum.

Den resterande knappa milen går genom de mer norra och östra delarna av Varberg, bland annat genom stadsskogen Furubergsskogen, bostadsområdet Håsten, stadsskogarna Brunnsbergsskogen och Håstensskogen, bostadsområdena Karlberg och Vallinsområdet.

Banan har kontrollmätts av Mattias Carlsson som av Svenska Friidrottsförbundet är certifierad bankontrollant/förbundsmätare. Detta innebär att banan är certifierad enligt nationella standarder för långlopp. Banan är exakt 21097,5 meter, vilket är exakt den längd en halvmara ska ha.
• 12,5 km Herr / Dam
Denna banan går gemensamt med halvmara-banan hela vägen fram till passagen av tävlingscentrum. Precis före tävlingscentrum viker denna banan av åt öster för att ansluta slutet av halvmara-banan och följa denna de sista hundra metrarna fram till mål.

Banan har kontrollmätts av Mattias Carlsson som av Svenska Friidrottsförbundet är certifierad bankontrollant/förbundsmätare. Detta innebär att banan är certifierad enligt nationella standarder för långlopp. Banan nyttjar samma start och mål som halvmaran och är exakt 12471 meter.
• Karta över bansträckan med kilometermarkeringar
Klicka på kartan för att se den högupplöst (19 MB):

• Banprofil
Klicka på diagrammen för att se dem större:

• GPX-filer
Tre GPX-filer kan laddas hem:

Från startplatsen till 11,5 km (gemensam för 21,1 km- och 12,5 km-banorna)
Från 11,5 km till målplatsen (21,1 km-banan)
Från 11,5 km till målplatsen (12,5 km-banan)

Vid analys av GPX-filerna ses att den totala längden på banorna inte överensstämmer exakt med de banlängder som anges ovan. Detta beror på att GPS-mätningen inte är lika noggrann som den kontrollmätning som utförts av certifierad bankontrollant/förbundsmätare.