ANMÄLAN
ANMÄLAN STÄNGD

Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen på tävlingscentrum från kl. 12:00 och fram till kl. 13:30. Start kl. 14:00. Mer info på sidan Inbjudan. Välkomna!